WSZYSTKIE ZAJĘCIA NA PŁYWALNI ZOSTAŁY WZNOWIONE! SIŁOWNI CZYNNA W GODZINCH OTWARCIA PŁYWALNI. ZAJĘCIA AERO + INDOR CYCLING wg GRAFIKU